História SCHS

Historické materiály viažúce sa k histórii Slovenskej chemickej spoločnosti môžete nájsť na v archíve na pôvodnej stránke schs.chtf.stuba.sk.