Slovenská chemická spoločnosť - jedna z najstarších, najväčších a teda najvýznamnejších vedeckých a odborných organizácií na Slovensku.

Založená v roku 1929 má v súčasnosti okolo 1000 členov z oblasti chémie a jej príbuzných odborov a je členkou Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností, členkou Európskej asociácie pre chemické a molekulárne vedy (EuCheMS), Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC), European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (EC2E2N) a European Chemistry Thematic Network (Association), (ECTN(A)). Členovia SCHS pracujú vo viac ako dvadsiatich odborných skupinách a úzko spolupracujú v rámci vytvorenej Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností so Slovenskou biochemickou spoločnosťou, so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie, Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a so Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou.

 

Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti na obdobie 2015 - 2016

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. – predseda na obdobie 2015-2016

Ing. Mária Omastová, DrSc.– II. podpredseda;

prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. – členská databáza

Ing. Zuzana Hloušková, CSc. – hospodárka

RNDr. Katarína Javorová, PhD. – Letná škola chemikov, stredné školy

RNDr. Monika Jerigová, PhD. – ChemZi a zjazd chemikov

Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. - ChO, Korešpondenčné semináre z chémie pre stredoškolákov, webstránka SCHS

Ing. Andrej Kolarovič, PhD. - Chemické horizonty (momentálne na stáži v zahraničí)

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. – Chemické horizonty

Doc. Ing. Ján Reguli, CSc. – CHO, Letná škola chemikov, učitelia chémie

RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. – legislatíva SCHS, CHO

 

Revízna komisia:

Ing. Michal Korenko, PhD. – predseda

RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD. – členka RK

Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD. – členka RK

 

Prizvaní členovia Predsedníctva SCHS:

RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. – vedecká tajomníčka, sekretariát SCHS

Doc. RNDr. Milan Drábik, PhD. – SNK IUPAC

Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. – CHO, ECTN, EYCN

Doc. Ing. Dušan Velič, PhD. – ChemZi, zjazd chemikov

RNDr. Helena Vicenová – ZUCh, učitelia chémie základných a stredných škôl