Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanu chémiu (IUPAC) organizuje 46. celosvetový kongres IUPAC od 9. do 14. júla 2017 a 49. Valné zhromaždenie IUPAC, ktoré sa koná od 7. do 13. júla 2017 v brazílskom Sao Paule.

Mottom kongresu aj valného zhromaždenia je "Udržateľnosť a diverzita prostredníctvom chémie", medzi plenárnymi prednášateľmi na kongrese sú traja nositelia Nobelovej ceny za chémiu - prof. A. Yonath, prof. R. Hubert a prof. J. Stodart. Program Valného zhromaždenia je zameraný predovšetkým na zhodnotenie minulých aktivít a návrhy budúcich aktivít IUPACu, jeho divízií, komisií, ale aj národných členských organizácií. Očakáva sa tiež oficiálne definitívne schválenie medzinárodných názvov štyroch nových chemických prvkov. V priloženej tabuľke sú prepisy názvov týchto prvkov do niektorých národných jazykov, aj s poznámkami o ich prípadnej kodifikácii.

Delegáti budú v súvislosti s blížiacim sa 100. výročím založenia IUPACu (v roku 2019) diskutovať aj o tom ako prispieť k ďalšiemu pozitívnemu zviditeľnovaniu chémie. Chemikov zo Slovenska na tohtoročnom kongrese a valnom zhromaždení IUPAC zastupujú, a ich možnosti v akademicko-pedagogickej oblasti reprezentujú doc. Milan Drábik, CSc., predseda Slovenského národného komitétu IUPAC, člen divizie IUPAC Anorganická chémia a komisie IUPAC pre terminológiu, názvoslovia a symboly, prof. Ján Labuda, DrSc., predseda divízie IUPAC Analytická chémia a Ing. Igor Lacik, DrSc.,titularny člen divízie IUPAC Polymery.


Milan Drábik