Chemické horizonty

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 zahajujeme prednáškou

Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Chemická kryštalografia ako silný nástroj chemikov

v stredu 20. februára 2013, o 13:30 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 pokračuje prednáškou:

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Cukry – palivo pre biobatérie i markery chorôb

v stredu   20. marca  2013, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 končí prednáškou

Prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Degradácia historických dokumentov a kresieb so železogalovými atramentmi

v stredu  2. apríla  2014, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH 16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2013 začína prednáškou:

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Hliník, ktorý bol, je a ešte určite dlho bude .....

v stredu   9. októbra  2013, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH12, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarny cyklus Chemickych horizontov 2012 pokračuje mimoriadnou prednáškou:

prof. Florent LOUIS
How to Predict Theoretical Quantitative Thermokinetic Parameters?
Application to Halogenated Systems of Atmospheric Interest

v stredu   6. juna  2012, o 14.00 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2015 pokračuje prednáškou:

doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
Interakce mezi sacharidy a aromáty - od tužky po lektiny

v stredu 11. marca 2015, o 13:30 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline