Chemické horizonty

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2016 pokračuje prednáškou:

RNDr. Katarína Bíliková, PhD.
Včelie produkty ako zdroj alternatívnych liečiv.

v stredu 16. marca 2016, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, v novej budove FChPT STU Bratislava

 

Ing. Ján Peťka, DrSc.
Vôňa na predaj! - Priemysel potravinárskych aróm a parfumov.

v stredu 22. novembra 2017, o 14:00 h.
Veľká aula v starej budove FChPT STU Bratislava

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2013 končí prednáškou:

Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Význam tukov a olejov vo výžive človeka

v stredu  11. decembra  2013, o 13.30 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline