Chemické horizonty

Jarný cyklus Chemických horizontov 2015 pokračuje prednáškou:

Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kolobeh uhlíka v prírode: rozklad rastlinných polysacharidov mikrobiálnymi enzýmami.

v stredu   15. apríla  2015, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2014 pokračuje prednáškou:

Doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Minerálne vody Slovenska

v stredu   5. novembra  2014, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH11, nová budova FChPT STU Bratislava

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2017 zahajujeme prednáškou

Ing. Alena Luptáková, PhD.
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť biohydrometalurgie.

v stredu 25. októbra 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH14, v novej budove FChPT STU Bratislava

 

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2015 pokračuje prednáškou:

prof. Peter Šimko, DrSc.
Možnosti odstraňovania karcinogénnych látok z potravín.

v stredu 25. novembra 2015, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Chemické Horizonty pokračujú svojim Jarným cyklom aj tento rok.

Ako prvého hosťa privítame v Bratislave významného českého vedca, biochemika a lekára Prof. MUDr. RNDr. Vilíma Šimánka, DrSc. s prednáškou „Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť?“
Túto prednášku organizujeme spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a odznie preto v rámci cyklu Veda v centre a to 30. januára 2014 o 17:00 v konferenčnej sále CVTI SR.

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 pokračuje prednáškou:

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku

v stredu   12. marca 2014, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava