Chemické horizonty

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2013 pokračuje prednáškou:

Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
Ako môžu dva elektróny ovplyvniť naše poznanie o vesmíre

v stredu 13. novembra 2013, o 14:00 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2013 končí prednáškou:

Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Význam tukov a olejov vo výžive človeka

v stredu  11. decembra  2013, o 13.30 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2013 začína prednáškou:

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Hliník, ktorý bol, je a ešte určite dlho bude .....

v stredu   9. októbra  2013, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH12, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 zahajujeme prednáškou

Andrea Fedorková, Marek Slávik
Bipolárne Li+ nanobatérie: riešenie pre e-mobilitu a smart-grid

v stredu 17. apríla 2013, o 14:00 h.
prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 zahajujeme prednáškou

Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Chemická kryštalografia ako silný nástroj chemikov

v stredu 20. februára 2013, o 13:30 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 pokračuje prednáškou:

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Cukry – palivo pre biobatérie i markery chorôb

v stredu   20. marca  2013, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava