Chemické horizonty

Jarný cyklus Chemických horizontov 2015 pokračuje prednáškou:

Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kolobeh uhlíka v prírode: rozklad rastlinných polysacharidov mikrobiálnymi enzýmami.

v stredu   15. apríla  2015, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2015 pokračuje prednáškou:

doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
Interakce mezi sacharidy a aromáty - od tužky po lektiny

v stredu 11. marca 2015, o 13:30 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Jarný cyklus Chemických horizontov 2015 zahajujeme prednáškou:

Doc. Ing. Albert Breier, DrSc.

Ako sa neoplastické bunky chránia proti chemoterapii: Úloha promiskuitných proteínov so širokou substrátovou špecifitou.

v stredu 25. februára 2015, o 14.00 h. v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

 

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2014 pokračuje prednáškou:

Doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Minerálne vody Slovenska

v stredu   5. novembra  2014, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH11, nová budova FChPT STU Bratislava

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2014 zahajujeme prednáškou:

Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.
Materiálová chémia: od definície k sérii aktuálnych tém

v stredu 8. októbra 2014, o 14:00 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Chemické Horizonty pokračujú svojim Jarným cyklom aj tento rok.

Ako prvého hosťa privítame v Bratislave významného českého vedca, biochemika a lekára Prof. MUDr. RNDr. Vilíma Šimánka, DrSc. s prednáškou „Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť?“
Túto prednášku organizujeme spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a odznie preto v rámci cyklu Veda v centre a to 30. januára 2014 o 17:00 v konferenčnej sále CVTI SR.